Managing Committee

Managing Committee

Shabbir Bhai Adamali Zaveri

Hatim Bhai Shaikh Ibrahim bhai Master

Mufaddal Bhai Mulla Taher bhai Vakil

Husain bhai Qayumali bhai Lakhankawala

Mohammed bhai Zakirhusain bhai Jariwala

Mohammed bhai Taherhusain bhai Samiwala

Riyaz bhai Mohamedali bhai Zaveri

Ishaq bhai Mulla Yahya bhai Kapadiya